Tin tức

THÔNG BÁO - Phát hành hồ sơ mời tham gia Cung cấp dịch vụ VTHKCC 09, 13

Thứ sáu,06/10/2023
678 Lượt xem

THÔNG BÁO
V/v Phát hành hồ sơ mời tham gia Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 02 tuyến buýt không trợ giá (tuyến buýt số 09: Bệnh viện Ung Bướu – Phạm Hùng và tuyến buýt số 13: Bệnh viện Ung Bướu – Đại học Việt Hàn) trên địa bàn TP. Đà Nẵng

1. Phạm vi công việc: Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 02 tuyến buýt không trợ giá (tuyến buýt số 09: Bệnh viện Ung Bướu – Phạm Hùng và tuyến buýt số 13: Bệnh viện Ung Bướu – Đại học Việt Hàn).

2. Thông số hoạt động tuyến xe buýt không trợ giá: Đính kèm tại biểu số 01.

3. Cơ quan tổ chức xét chọn: Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 62 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm: 60 tháng vận hành và 02 tháng cung cấp phương tiện). Sau thời gian hoạt động 05 năm, Sở Giao thông vận tải tiến hành đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng trên cơ sở báo cáo của Trung tâm và xem xét gia hạn hợp đồng thêm tối đa 05 năm.

5. Tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 02 tuyến buýt không trợ giá (tuyến buýt số 09 và tuyến buýt số 13): Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-TTĐTH&VTCC ngày 05/10/2023 của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng về việc Phê duyệt Bộ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 02 tuyến buýt không trợ giá (tuyến buýt số 09 và tuyến buýt số 13).

6. Hướng dẫn lập hồ sơ năng lực: Đơn vị tham gia liên hệ Trung tâm để nhận file hồ sơ hướng dẫn.

7. Hướng dẫn nhận hồ sơ tham gia và nộp hồ sơ năng lực

7.1. Nhận hồ sơ mời tham gia: Đơn vị vận tải quan tâm đề nghị liên hệ Phòng Điều độ và Giám sát vận tải (Trung tâm) trong giờ hành chính từ 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến trước 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023 để nhận hồ sơ mời giam gia. Cá nhân khi nhận hồ sơ tham gia phải cung cấp Giấy giới thiệu của đơn vị vận tải.

7.2. Nộp hồ sơ năng lực: Đơn vị vận tải chuẩn bị và nộp hồ sơ năng lực xét đảm nhận tuyến gửi về Trung tâm Điều đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (số 493 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trước 8 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023 (trong giờ hành chính). Cá nhân khi đến nộp hồ sơ năng lực phải cung cấp Giấy giới thiệu của đơn vị vận tải. Bản gốc và bản chụp của hồ sơ năng lực phải được đựng trong từng túi có niêm phong, bên ngoài ghi rõ  “Bản gốc” hoặc “Bản chụp”, sau đó túi bản gốc và bản chụp tiếp tục được đựng trong cùng một túi lớn có niêm phong (cách đánh dấu niêm phong do đơn vị vận tải tự quy định).

Đơn vị vận tải nộp hồ sơ năng lực cử nhân sự tham gia buổi mở hồ sơ năng lực tại hội trường tầng 3 Trung tâm Điều đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (số 493 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), thời gian 9 giờ 00 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023.

Trung tâm xin thông tin đến các đơn vị vận tải được biết và thực hiện./.

 

Datramac

Bình luận facebook
Facebook