Trung tâm Datramac
Thứ tư,28/01/2015

Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng (DATRAMAC) được thành lập theo Quyết định số 11192/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Mô hình quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng tại thành phố Đà Nẵng:

Chức năng chính của Trung tâm
- Quản lý, vận hành và duy tu bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn tín hiệu giao thông;
- Quản lý, điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng;
- Tổ chức hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống đèn tín hiệu giao thông và vận tải hành khách công cộng
 

Nhiệm vụ của Trung tâm
- Tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống đèn tín hiệu giao thông và vận tải hành khách công cộng; Nghiên cứu áp dụng điều khiển giao thông thông minh;
- Tham mưu xây dựng chế độ chính sách phát triển hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hoạt động vận tải hành khách công cộng;
- Tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn thường xuyên cho người tham gia giao thông về an toàn giao thông và vận tải hành khách công cộng;
- Tiếp nhận, quản lý, vận hành hệ thống đèn tín hiệu giao thông và hạ tầng có liên quan; Tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và có hiệu quả;
- Tổ chức quản lý, giám sát, điều hành hoạt động vận tải công cộng;
- Quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì hoạt động và phát triển hệ thống hạ tầng vận tải hành khách công cộng:
- Tổ chức khai thác dịch vụ có liên quan đến hệ thống đèn tín hiệu giao thông và vận tải hành khách công cộng;

Về chúng tôi
Facebook
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập : 68
  • Ngày hôm nay : 963
  • Ngày hôm qua : 2.105
  • Tuần hiện tại : 963
  • Tuần trước : 15.603
  • Tháng này : 283.819
  • Tháng trước : 287.461
  • Tổng lượt truy cập : 3.218.161