Tin tức

Mời tham gia cung cấp dịch vụ VTHKCC cho tuyến buýt số 21 và tuyến liền kề LK 21

Thứ năm,28/12/2023
1496 Lượt xem

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-TTĐTH&VTCC ngày 22/12/2023 của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng về việc Phê duyệt Phương án vận hành, Bộ tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho tuyến buýt số 21: Bến xe Trung tâm - Công viên 29/3 - Bến xe phía Nam và tuyến buýt liền kề LK21: Đà Nẵng (Bến xe phía Nam) – Tam Kỳ;

Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (Trung tâm) triển khai lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ VTHKCC cho tuyến buýt số 21: Bến xe Trung tâm - Công viên 29/3 - Bến xe phía Nam và tuyến buýt liền kề LK21: Đà Nẵng (Bến xe phía Nam) - Tam Kỳ; Trung tâm mời các đơn vị vận tải tham gia nộp hồ sơ năng lực xét đảm nhận tuyến với các thông tin cơ bản sau:

1. Phạm vi công việc: Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho tuyến buýt số 21: Bến xe Trung tâm - Công viên 29/3 - Bến xe phía Nam và tuyến buýt liền kề LK21: Đà Nẵng (Bến xe phía Nam) - Tam Kỳ;

2. Thông số hoạt động tuyến xe buýt không trợ giá: Đính kèm tại biểu số 01.

3. Cơ quan tổ chức xét chọn: Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng + 40 ngày cung cấp phương tiện.

5. Tiêu chuẩn, phương pháp đánh giá lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho tuyến buýt số 21: Bến xe Trung tâm - Công viên 29/3 - Bến xe phía Nam và tuyến buýt liền kề LK21: Đà Nẵng (Bến xe phía Nam) – Tam Kỳ; Đính kèm Quyết định số 83/QĐ-TTĐTH&VTCC ngày 22/12/2023 của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng.

6. Hướng dẫn lập hồ sơ năng lực: Đính kèm tại biểu số 02.

7. Hướng dẫn nhận hồ sơ tham gia và nộp hồ sơ năng lực

7.1. Nhận hồ sơ mời tham gia: Đơn vị vận tải quan tâm đề nghị liên hệ Phòng Điều độ và Giám sát vận tải (Trung tâm) trong giờ hành chính từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 16 tháng 01 năm 2024 để nhận hồ sơ mời giam gia. Cá nhân khi nhận hồ sơ tham gia phải cung cấp Giấy giới thiệu của đơn vị vận tải.

7.2. Nộp hồ sơ năng lực: Đơn vị vận tải chuẩn bị và nộp hồ sơ năng lực xét đảm nhận tuyến gửi về Trung tâm Điều đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (số 493 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) trước 8 giờ 00 phút ngày 16 tháng 01 năm 2023 (trong giờ hành chính). Cá nhân khi đến nộp hồ sơ năng lực phải cung cấp Giấy giới thiệu của đơn vị vận tải. Bản gốc và bản chụp của hồ sơ năng lực phải được đựng trong từng túi có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Bản gốc” hoặc “Bản chụp”, sau đó túi bản gốc và bản chụp tiếp tục được đựng trong cùng một túi lớn có niêm phong (cách đánh dấu niêm phong do đơn vị vận tải tự quy định).

Đơn vị vận tải nộp hồ sơ năng lực cử nhân sự tham gia buổi mở hồ sơ năng lực tại hội trường tầng 3 Trung tâm Điều đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng (số 493 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), thời gian 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 01 năm 2023. Trung tâm xin thông tin đến các đơn vị vận tải được biết và thực hiện./.

Bình luận facebook
Facebook