Tin tức

HOÀN THIỆN BỘ ĐỊNH MỨC KINH TẾ -KỸ THUẬT

Thứ năm,20/10/2022
542 Lượt xem

HOÀN THIỆN BỘ ĐỊNH MỨC KINH TẾ -KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT TẠI TP. ĐÀ NẴNG

Ngày 06/10/2022, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế - Kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Định mức kinh tế kỹ thuật đã sửa đổi, bổ sung các hạng mục liên quan đến:

- Bậc lương và hệ số lương công nhân lái xe, nhân viên bán vé;

- Hệ số lương của lao động bảo dưỡng cấp I,II;

- Định ngạch sử dụng phụ tùng phần máy, phần gầm, phần điện, phần điều hòa;

- Định mức dầu bôi trơn, chi phí quản lý chung, chi phí quản lý phân xưởng, lãi định mức.

Việc sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế ký thuật áp dụng cho vận tải hảnh khách bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng được xem là tiền đề quan trọng giúp các cơ quan, đơn vị quản lý căn cứ để xây dựng hồ sơ dự toán vận hành tuyến buýt, trên cơ sở đó đưa ra giá gói thầu để phục vụ công tác tổ chức đấu thầu các tuyến xe buýt được phù hợp, hiệu quả và đúng quy định.

Thom Nguyen - Datramac

Bình luận facebook
Facebook