Tin tức

TÌNH HÌNH XỬ LÝ VI PHẠM XE BUÝT ĐẬU ĐỖ VÀO VẠCH ĐÓN TRẢ KHÁCH TRONG 08 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Thứ hai,09/09/2019
949 Lượt xem

Thực hiện Quyết định số 187/QĐ-SGTVT ngày 18/4/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra hạ tầng và hoạt động xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng Đà Nẵng (Datramac) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuần tra hiện trường và tổng hợp phản ánh từ các trang mạng xã hội về việc xe cá nhân đậu đỗ trên vạch dừng xe buýt trong 08 tháng năm 2019 từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/8/2019 và tất cả xe vi phạm đều được gửi về Thanh tra Sở GTVT để xử lý nghiêm.


Dưới đây là các trường hợp vi phạm đậu đỗ vào vạch dừng xe buýt, Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu và Vận tải công cộng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan ghi nhận để xử lý nhằm phục vụ  tốt hơn cho lĩnh vực VTHKCC. Trong 08 tháng  năm 2019 đã phát hiện được 219 trường hợp vi phạm xe cá nhân đậu đỗ lên vạch dừng xe buýt tương ứng với tổng số tiền là 153.300.000 đồng (Một trăm năm mươi ba triệu ba trăm nghìn đồng) trong đó đã xử lý được 134 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 93.800.000 đồng (Chín mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng). Còn 85 trường hợp vi phạm đậu đỗ đang trong quá trình xử lý.


Việc đậu đỗ xe cá nhân vào vạch đón trả khách của trạm xe buýt là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông và nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên đường tại khu vực lân cận trạm xe buýt. Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông sẽ giúp an toàn cho chính bản thân nói riêng và cho xã hội nói chung.


Đoàn Thái Bảo

Bình luận facebook
Facebook