Tin tức

Tiếp tục công tác tuyên truyền ATGT & thông tin xe buýt tới nhóm hành khách là cựu chiến binh & người cao tuổi

Thứ ba,18/10/2022
314 Lượt xem

TIẾP TỤC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ATGT & THÔNG TIN XE BUÝT TỚI NHÓM HÀNH KHÁCH LÀ CỰU CHIẾN BINH & NGƯỜI CAO TUỔI

Tiếp tục chuỗi trương trình tuyên truyền An toàn giao thông và Thông tin về hệ thống xe buýt hướng tới nhóm hành khách là các cựu chiến binh và người cao tuổi, Ban ATGT thành phố,

Sở Giao thông vận tải tiếp tục kết hợp với Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh & tổ chức tuyên truyền hướng tới nhóm hành khách này đang sinh sống tại khu vực quận Sơn Trà vào này 13/10/2022 vừa qua với sự tham dự của hơn 100 Chi hội trưởng hội cựu chiến binh tại các phường trên địa bàn quận.

Được biết, Đây là nhóm hành khách thuộc diện được ưu tiên miễn giảm 50% hoặc 100% giá vé. Cụ thể, thành phố miễn giảm 50% giá vé cho 08 nhóm hành khách bao gồm:

 1. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp theo chế độ liệt sĩ;
 2. Thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật dưới 81%;
 3. Người cao tuổi (là người từ đủ 60 tuổi trở lên);
 4. Người khuyết tật nhẹ;
 5. Học sinh, sinh viên (không kể học viên hệ đào tạo vừa học vừa làm;
 6. Công nhân làm việc trong các khu công nghiệp;
 7. Hộ nghèo

Đồng thời thành phố cũng miễn phí hoàn toàn 100% giá vé cho nhóm hành khách:

 1. Cán bộ Lão thành cách mạng; Cán bộ tiền khởi nghĩa;
 2. Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 3. Thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên;
 4. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 5. Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động;
 6. Cha mẹ, vợ, con liệt sĩ;
 7. Người khuyết tật nặng;
 8. Trẻ em dưới 6 tuổi.

Bình luận facebook
Facebook