Tin tức

THÔNG BÁO - VỀ VIỆC THAY ĐỔI LỘ TRÌNH TUYẾN 07 TỪ 09/11/2019

Thứ sáu,08/11/2019
812 Lượt xem

Nhận thấy nhu cầu di chuyển thực tế của người dân, Trung tâm đã tiến hành đề xuất thay đổi lộ trình áp dụng từ ngày 09/11/2019 cụ thể như sau:

Ghi chú: Phần in đậm gạch chân là phần lộ trình điều chỉnh so với lộ trình tuyến đang chạy từ ngày 01/11/2019.

Bình luận facebook
Facebook