Tin tức

Thông báo Phát hành HSMT-GT05: Tuyến buýt số 12 (Xuân Diệu – Phạm Hùng)

Thứ hai,30/01/2023
583 Lượt xem

THÔNG BÁO
V/v Phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 05: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng của tuyến xe buýt trợ giá thành phố Đà Nẵng - Tuyến buýt số 12 (Xuân Diệu – Phạm Hùng)
Mã TBMT: IB2300006597

 

I. Thông tin đơn vị phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT)
- Tên bên mời thầu: Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng.
- Địa chỉ: 493 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
II. Thông tin về Hồ sơ mời thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng của tuyến xe buýt trợ giá thành phố Đà Nẵng - Tuyến buýt số 12 (Xuân Diệu – Phạm Hùng).

2. Mã gói thầu: BP2200359043

3. Nguồn vốn: Sự nghiệp giao thông do ngân sách nhà nước cấp.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

5. Hình thức dự thầu: Qua mạng.
6. Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 1.825 ngày (kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, không bao gồm thời gian cung cấp phương tiện).

9. Thời điểm đóng thầu: 20/02/2023 09:40

10. Thời điểm mở thầu: 20/02/2023 09:40

11. Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

12. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 ngày

13. Số tiền đảm bảo dự thầu: 317.690.000 VND

14. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 38/QĐ-SGTVT ngày 17/01/2023 của Sở GTVT thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 05 tuyến buýt có trợ giá giai đoạn 2022-2027, Gói thầu số 05: Dịch vụ vận tải hành khách công cộng của tuyến xe buýt trợ giá thành phố Đà Nẵng - Tuyến buýt số 12 (Xuân Diệu – Phạm Hùng).

 

Thanh Hải - Datramac

 

 

Bình luận facebook
Facebook