Tin tức

TĂNG GIÁ VÉ XE BUÝT TRỢ GIÁ

Thứ tư,20/12/2023
1429 Lượt xem

Thực hiện QĐ 3736/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND Tp Đà Nẵng, từ ngày 01/01/2024 giá vé đi xe buýt trợ giá Đà Nẵng như bảng đính kèm. 
Do có sự thay đổi giá vé, App Danabus đang cập nhật giá mới, theo kế hoạch ngày 20/12/2023 mới bắt đầu mở bán vé QRcode tháng 1 và các tháng năm 2024. 
Vậy Danabus kính thông báo cho quý hành khách được biết./.

Bình luận facebook
Facebook