Tin tức

Đóng tuyến buýt 02: Kim Liên - Chợ Hàn

Thứ ba,07/08/2018
959 Lượt xem

THÔNG BÁO ĐÓNG TUYẾN SỐ 02: KIM LIÊN – CHỢ HÀN TỪ 06/8/2018

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/ 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
Căn cứ Công văn số 1021/SGTVT-QLVT&NL ngày 07/4/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến Kim Liên - Chợ Hàn,
Xét nội dung Công văn số 41/HV ngày 02/8/2018 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân về việc đề nghị ngừng khai thác tuyến xe buýt số 02 (Kim Liên - Chợ Hàn),
Ngày 03/8/2018, Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng có Công văn số 3203/SGTVT-QLVTPTNL thống nhất nội dung như sau:

Chấp thuận ngừng hoạt động khai thác tuyến xe buýt số 02 (Kim Liên - Chợ Hàn) theo đề nghị của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân tại Công văn số 41/HV ngày 02/8/2018. Thời gian ngừng hoạt động khai thác tuyến kể từ ngày 06/8/2018.


Hình ảnh: Công văn số 41/HV ngày 02/8/2018 của Công ty TNHH Vận tải và DVDL Hải Vân
về việc đề nghị ngừng khai thác tuyến xe buýt số 02 (Kim Liên - Chợ Hàn)

 


Hình ảnh: CV số 3203/SGTVT-QLVTPTNL về việc
Chấp nhận ngừng khai thác tuyến xe buýt số 02 (Kim Liên - Chợ Hàn)

Bình luận facebook
Facebook