Tin tức

Tuyên truyền thông tin xe buýt trợ giá mới đến HSSV Đà Nẵng

Thứ sáu,21/06/2019
840 Lượt xem

Công tác tuyên tryền hệ thống xe buýt trợ giá đến

học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm hỗ trợ cho học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng thường xuyên sử dụng xe buýt nhất, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng thực hiện nhiều chương trình, chính sách nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên đi xe buýt như tổ chức các buổi làm thẻ vé tại các trường học hay ưu đãi 50% khi đăng ký thẻ vé tháng xe buýt.

Ngày 10/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch tuyên truyền hệ thống xe  buýt đến người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan  tổ chức triển khai tuyên truyền hệ thống xe buýt đến học sinh, sinh viên tại 30 trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 01/6/2019- 20/6/2019, Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng đã đến làm việc tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại đây, Trung tâm đã bàn giao cho trường đĩa CD giới thiệu hệ thống xe buýt trợ giá thành phố Đà Nẵng, tập tài liệu và tờ rơi về sơ đồ tuyến và lộ trình của 12 tuyến buýt trợ giá. Theo đó, nhà trường sẽ sử dụng video và tài liệu nhận trên để tổ chức tuyên truyền cho học sinh/sinh viên trong các buổi sinh hoạt tập thể của trường cũng như ghi nhận các ý kiến góp ý của học sinh/sinh viên đối với hệ thống xe buýt trợ giá của thành phố Đà Nẵng.

Thông qua chương trình tuyên truyền, UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Giao thông vận tải và Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng cũng như các đơn vị liên quan mong muốn thông tin về 06 tuyến buýt mới nói riêng cũng như hệ thống xe buýt Đà Nẵng nói chung sẽ được phổ biến rộng rãi đến học sinh, sinh viên hơn, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia sử dụng phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt, giảm thiểu việc sử dụng phương tiện vận tải cá nhân.

Tuyen truyen 2019 - HSSVTuyen truyen 2019 - HSSV 2Tuyen truyen 2019 - HSSV

Mơ Lê- Datramac

Bình luận facebook
Facebook