Tin tức

Tạm dừng hoạt động tuyến buýt TMF từ ngày 01/01/2019 đến ngày 01/02/2019

Thứ tư,26/12/2018
1403 Lượt xem

THÔNG BÁO TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TUYẾN TMF TỪ 01/01/2019 ĐẾN 01/02/2019
NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG, SỮA CHỮA

Căn cứ Công văn số 9922/UBND-SGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố Đà nẵng về việc tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt miễn phí TMF 01 tháng từ 01/01/2019 để bảo dưỡng, sữa chữa phương tiện.

Danabus kính thông báo đến quý hành khách về việc tạm dừng hoạt động tuyến xe buýt miễn phí TMF trong vòng một tháng từ ngày 01/01/2019 phục vụ công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ phương tiện nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn, đồng bộ về hình thức các xe buýt có trợ giá của thành phố và điểu chỉnh hạ tầng, biển báo, điểm dừng xe buýt. Thời gian hoạt động trở lại của tuyến TMF là ngày 01/02/2019 theo lộ trình mới. Cụ thể như sau:

1. Thời gian tạm dừng hoạt động: ngày 01 tháng 01 năm 2019

2. Thời gian hoạt động lại: ngày 01 tháng 02 năm 2019

3. Lộ trình mới áp dụng từ 01/02/2019: theo lộ trình tuyến mới được UBND thành phố phê duyệt tại Công văn số 8766/UBND-QLĐTh ngày 12 tháng 11 năm 2018 về việc điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt trợ giá và tuyến TMF.


Hình ảnh: Lộ trình và điểm dừng điều chỉnh của tuyến TMF được áp dụng từ ngày 01 tháng 02 năm 2019

Bình luận facebook
Facebook