Tin tức

Sở GTVT TP Đà Nẵng ủy quyền cho Trung tâm Điều hành ĐTHGT&VTCC

Thứ năm,20/10/2022
172 Lượt xem

Sở GTVT TP Đà Nẵng ủy quyền cho Trung tâm Điều hành ĐTHGT&VTCC thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực vận tải

Nhằm mục đích thí điểm phân cấp, giao nhiệm vụ quản lý vận tải hành khách công cộng cho Trung tâm Điều hành ĐTHGT&VTCC, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã có Quyết định số 428/QĐ-SGTVT ngày 05/9/2022 ủy quyền cho Trung tâm Điều hành ĐTHGT&VTCC thực hiện các nội dung sau:

1. Trực tiếp quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi Phù hiệu xe buýt (kể cả xe buýt nội thành và xe buýt liền kề) theo quy định tại Điều 22, Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; thẩm định, phê duyệt, ký duyệt trên phần mềm dịch vụ công cấp 4 trực tuyến của Bộ GTVT phân quyền cho Sở GTVT TP Đà Nẵng được cấp phù hiệu xe buýt cho xe ô tô.

Hình ảnh 1. Xe buýt nội thành TP Đà Nẵng tập kết tại bãi đỗ

2. Quyết định điều chỉnh tạm thời một phần hoặc toàn bộ tuyến xe buýt, biểu đồ, hành trình chạy xe trên tuyến xe buýt nội tỉnh khi có sự thay đổi về tổ chức giao thông dẫn đến phải thay đổi hành trình hoặc trong trường hợp thiên tai, bão lụt hoặc trường hợp bất khả kháng khác theo đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã đang khai thác tuyến phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại từng thời điểm.

3. Điều động xe buýt trong thời gian ngắn để giải tỏa hành khách do thiếu xe trên tuyến buýt hoặc toàn mạng lưới tuyến buýt trong thời gian ngắn, ách tắc và điều xe đưa người khiếu kiện về lại địa phương hoặc sử dụng mục đích khác khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền trong trường hợp đột xuất theo quy định.

 

Hình ảnh 2. Xe buýt di chuyển trên đoạn đường bị ách tắc giờ cao điểm

Bình luận facebook
Facebook