Tin tức

Phát hành hồ sơ mời thầu 06 tuyến buýt trợ giá mới

Thứ năm,03/05/2018
1947 Lượt xem

THÔNG BÁO
V/v Phát hành hồ sơ mời thầu 06 tuyến buýt trợ giá mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
và hướng dẫn mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ dự thầu.

 

I. Thông tin đơn vị phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT)
- Tên bên mời thầu: Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng.
- Địa chỉ: 493 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại/fax/email: 0236.3711468.       Số Fax: 0236.3711468.

II. Thông tin về Hồ sơ mời thầu
1.
Tên gói thầu: Cung cấp phương tiện và dịch vụ vận tải hành khách công cộng cho 06 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố hàng năm.
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
5. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn).
6. Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ 00 phút ngày 02/5/2018 đến 14 giờ 00 phút ngày 22/5/2018.
7. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 22/5/2018.
8. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 22/5/2018.
9. Trình tự mua Hồ sơ mời thầu:
- Bước 1: Nhà thầu liên hệ Phòng Tổng hợp (Tầng 1) để nộp tiền mua HSMT và nhận phiếu thu.
- Bước 2: Nhà thầu mang theo phiếu thu và liên hệ Phòng Điều độ và Giám sát vận tải (Tầng 3) để nhận HSMT.
- Bước 3: Nhà thầu cung cấp thông tin của đơn vị, ký xác nhận.

10. Giải quyết thắc mắc liên quan đến HSMT:
- Nhà thầu liên hệ trực tiếp Phòng Điều độ và Giám sát vận tải (Tầng 3) để được giải đáp thắc mắc các thông tin liên quan đến HSMT.
- Điện thoại/fax/email: 0236.3711468.       Số Fax: 0236.3711468.

11. Nộp Hồ sơ dự thầu:
Nhà thầu nộp liên hệ Phòng Điều độ và Giám sát vận tải (Tầng 3) để nộp Hồ sơ dự thầu theo thời gian quy định.

*Lưu ý: Nhà thầu khi mua HSMT phải cung cấp thông tin như: tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại, số Fax, mã số thuế của đơn vị; Tên người mua, giấy giới thiệu và CMND theo bảng biểu Phụ lục đính kèm.

Bình luận facebook
Facebook