Danh mục
Thủ tục làm vé tháng
Thủ tục làm vé tháng

I. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC LÀM VÉ THÁNG

Căn cứ Hướng dẫn số 296/HDLS:GTVT-TC ngày 29/04/2014 của Liên Sở Giao thông Vận tải- Tài chính Hà Nội về việc phát hành, quản lý và sử dụng vé tháng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Căn cứ Hướng dẫn số 967/TTĐH-QLV ngày 07/07/2016 của Trung tâm Quản lý và Điều hành GTĐT về việc hướng dẫn đối tượng làm thẻ vé tháng xe buýt ưu tiên.

Thủ tục làm thẻ vé tháng xe buýt được quy định cụ thể như sau:

(1) THỦ TỤC CẤP MỚI THẺ VÉ THÁNG XE BUÝT

1. Đối tượng phát hành thẻ

Đối tượng ưu tiên, gồm:

Học sinh phổ thông; sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (không kể hệ đào tạo vừa học vừa làm).

Công nhân các khu công nghiệp.

Người cao tuổi (trên 60 tuổi, làm tròn theo tháng).

Đối tượng không ưu tiên: Gồm các đối tượng còn lại.

 

2. Hồ sơ đăng ký phát hành thẻ

Đối tượng ưu tiên:

Bản đăng ký làm thẻ vé tháng ghi đầy đủ thông tin theo mẫu, có dán 2 ảnh 3x4; có đóng dấu xác nhận của nhà trường đối với học sinh, sinh viên; đóng dấu xác nhận của công ty (doanh nghiệp) hiện đang làm     việc và ban quản lý khu Công nghiệp đối với công nhân các khu công nghiệp; kèm theo bản photo chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu đối với người cao tuổi.

Đối tượng không ưu tiên: Bản đăng ký làm thẻ ghi đầy đủ nội dung thông tin, dán 2 ảnh 3x4.

 

3. Nộp hồ sơ đăng ký phát hành thẻ

Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tại các điểm bán vé tháng (đủ các yêu cầu ở mục 2).

Khách hàng thuộc Đối tượng ưu tiên khi nộp hồ sơ đăng ký làm thẻ cần lưu ý:

Đối tượng khách hàng là học sinh phổ thông cơ sở (cấp 1, cấp 2)

Khi nộp bản đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt đã có dấu xác nhận của nhà trường theo quy định tại điểm bán vé tháng không bắt buộc phải xuất trình thẻ học sinh.

Thời hạn ưu tiên: theo niên khóa học tại trường (tối đa tính đến hết năm học lớp 9). 

 Đối tượng khách hàng là học sinh PTTH (cấp 3)

Khi nộp bản đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt đã có dấu xác nhận của nhà trường theo quy định tại điểm bán vé tháng không bắt buộc phải xuất trình thẻ học sinh.

Riêng đối tượng học sinh mới trúng tuyển vào lớp 10 có nhu cầu làm thẻ vé tháng xe buýt chưa xin xác nhận của nhà trường (do chưa chính thức học trường mới, thời gian nhận bản đăng ký từ 01/06 đến 31/08 hàng năm) bắt buộc phải nộp bản photo giấy nhập học của trường trúng tuyển kèm theo giấy nhập học bản chính và giấy tờ tùy thân có ảnh để kiểm tra đối chiếu.

Thời hạn ưu tiên: tính đến hết năm học lớp 12. 

Đối tượng khách hàng là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

Khi nộp bản đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt đã có dấu xác nhận của nhà trường theo quy định tại điểm bán vé tháng bắt buộc phải xuất trình thẻ học sinh để kiểm tra đối chiếu.

Sinh viên đang học theo hình thức đào tạo liên kết có nhu cầu làm thẻ vé tháng xe buýt bắt buộc phải ghi rõ trường đang theo học chính thức và cơ sở đào tạo liên kết trong bản đăng ký và có xác nhận của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo liên kết kèm theo thẻ sinh viên để kiểm tra đối chiếu.

Riêng đối tượng học sinh mới trúng tuyển có nhu cầu làm thẻ vé tháng xe buýt khi nộp bản đăng ký không có xác nhận của nhà trường (do chưa chính thức nhập học, thời gian nhận bản đăng ký từ 01/06 đến      30/09 hàng năm) bắt buộc phải nộp bản sao (có công chứng) giấy báo nhập học và chứng minh nhân dân (bản chính) để kiểm tra đối chiếu.

Thời hạn ưu tiên: theo thời hạn khóa học ( niên khóa).

Đối tượng khách hàng là người cao tuổi

Khi nộp bản đăng ký làm vé tháng xe buýt bắt buộc phải photo chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu và kèm theo chứng minh nhân dân bản chính hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để kiểm tra đối chiếu. Người cao tuổi được hưởng chính sách ưu tiên khi làm thẻ vé tháng xe buýt được tính đủ 60 tuổi trở lên (tính tròn theo tháng).

Thời hạn ưu tiên: Không thời hạn.

Đối tượng khách hàng là công nhân các khu công nghiệp:

Khi nộp bản đăng ký làm thẻ vé tháng bắt buộc phải có xác nhận của công ty (doanh nghiệp) hiện đang làm việc và ban quản lý khu Công nghiệp kèm theo thẻ công nhân (bản chính) để kiểm tra đối chiếu.

Thời hạn ưu tiên: Một năm kể từ ngày cấp thẻ.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trả thẻ cho khách hàng sau 03 ngày (không kể ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của khách hàng.

 

(2) THỦ TỤC ĐỔI VÉ THÁNG HỎNG CÒN HẠN SỬ DỤNG

Thẻ vé tháng xe buýt của quý khách bị hư hỏng trong quá trình sử dụng có thể đăng ký cấp đổi thẻ mới, hồ sơ gồm:

Bản đăng ký làm thẻ vé tháng xe buýt có dán 02 ảnh 3x4.

Thẻ hỏng còn đủ các yếu tố nhận dạng cơ bản và còn hạn sử dụng.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: Sau 03 ngày (không kể ngày thứ 7, chủ nhật, lễ, tết) kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ của khách hàng.

 

(3) THỦ TỤC LÀM THẺ VÉ THÁNG TẬP THỂ

 Đối với hành khách (đối tượng không ưu tiên) mua tem vé tháng tập thể dành cho cán bộ, nhân viên các văn phòng, công sở, doanh nghiệp, tổ chức (từ 30 người trở lên) được hưởng chế độ giảm giá thì phải có công văn xin làm vé tháng tập thể có dấu xác nhận của cơ quan đơn vị và công văn xin dán tem hàng tháng.

Thủ tục hướng dẫn chi tiết quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Khách hàng SĐT: ‎1900 1296 hoặc cán bộ phụ trách bán tem tập thể SĐT: 0969.375.490.

 

(Quý khách có thể tải mẫu công văn đăng ký tại đây)

 

II. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÉ THÁNG XE BUÝT TRỰC TUYẾN

Đối với đối tượng học sinh, sinh viên:
Khách hàng cần scan 3 loại giấy tờ sau gửi kèm bảng kê khai:

Ảnh chân dung 3x4 
Ảnh thẻ học sinh, sinh viên 
Ảnh chụp đơn đăng ký đã có dấu xác nhận 


Đối với đối tượng công nhân Khu công nghiệp:
Khách hàng cần scan 3 loại giấy tờ sau gửi kèm bảng kê khai:

Ảnh chân dung 3x4 
Ảnh thẻ công nhân 
Ảnh chụp đơn đăng ký đã có dấu xác nhận của công ty và khu công nghiệp 


Đối với đối tượng người cao tuổi:
Khách hàng cần scan 2 loại giấy tờ sau gửi kèm bảng kê khai:

Ảnh chân dung 3x4 
Ảnh chụp chứng minh nhân dân (mặt trước) 
Ảnh chụp chứng minh nhân dân (mặt sau) 


Đối với đối tượng bình thường:
Khách hàng cần scan 1 loại giấy tờ sau gửi kèm bảng kê khai:

Ảnh chân dung 3x4