News

THÔNG BÁO - TĂNG GIÁ VÉ TỪ 01/01/2021

Thứ ba,15/12/2020
2536 views

THÔNG BÁO

Về áp dụng giá vé mới cho hệ thống xe buýt trợ giá

tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/01/2021

Căn cứ Công văn số 7420/UBND-SGTVT ngày 02/11/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi thời điểm tăng giá vé các tuyến xe buýt trợ giá, theo đó Hệ thống xe buýt trợ giá sẽ tăng giá vé từ thời điểm ngày 01/01/2021,

Thực hiện chức năng nhiệm vụ điều hành hoạt động hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Trung tâm điều hành Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng kính thông tin về việc áp dụng giá vé mới xe buýt trợ giá từ ngày 01/01/2021 như sau:

Vậy Trung tâm kính thông báo cho người dân và hành khách được biết.

Trân trọng./.

Hiền Nguyễn

Comment facebook
Facebook